Coca-Cola

Promocija ja zaključena

×

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Spakiraj na koncert«

1. Organizator nagradne igre »Spakiraj na koncert« je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.

2. Trajanje:
Nagradna igra poteka od 05. 06. 2017 do 13. 08. 2017.
Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo  le državljani republike Slovenije.

3. Nagrade in podelitev nagrad:
V nagradni igri bo vsak teden podeljenih:

2x Golden vstopnici (stojišče tik ob odru) za koncert Robbie Williams v Celovcu, dne 29.08.2017.  Poleg vstopnice je v ceno zajet tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane do Celovca in nazaj. Vrednost ene nagrade je 164,99 € z DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 3.299,80 € z DDV. Vsak teden bo izžrebana ena oseba, ki bo prejela 2x Golden vstopnico za koncert Robbieja W.

in

10x Coca-Cola kovček (Poltrd, eleganten kovček izdelan iz materiala EVA. Kovček je na voljo v zelo praktični velikosti, zaradi česar je primeren za kabino. Aluminij ročaj in notranji predal. Velikost: 43 x 55 x 16 cm. Teža: 1900 gr.); vrednost ene nagrade je 40,32 € + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 4.032,00 € + DDV.

Vseh stodvajset nagrad bo izžrebanih in podeljenih legitimnim dobitnikom.
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.
4. Opis izvajalca koncerta (Eventim)
Odhod z avtobusom na dan koncerta iz  Ljubljane (parkirišče pred Kolosejem v BTC-ju) ob 14.00 uri. V Celovec prispemo okoli 16.00 ure. Do začetka koncerta prosto. Odhod iz Celovca pol ure po koncu koncerta. V Ljubljano pridemo v zgodnjih jutranjih urah.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča načina:

a) Pod zamaškom promocijskih pakiranj Coca-Cola ali Coca-Cola zero 0,5L PET se skriva koda, ki jo posameznik vnese preko www.coca-cola.si in se poteguje v tedenskem žrebanju za eno izmed nagrad. Žrebanje dobitnih kod bo potekal vsak ponedeljek ob 12h:

12.06.2017 ob 12h
19.06.2017 ob 12h
26.06.2017 ob 12h
03.07.2017 ob 12h
10.07.2017 ob 12h
17.07.2017 ob 12h
24.07.2017 ob 12h
31.07.2017 ob 12h
07.08.2017 ob 12h
14.08.2017 ob 12h

b) Brez nakupa je možno sodelovati s pošiljanjem fotografije vaših najljubših trenutkov s Coca-Colo s prijatelji ali družino. Fotografijo s pripisanimi osebnimi podatki (ime, priimek in elektronski naslov) je potrebno poslati na naslov infoslo@cchellenic.com, s pripisom »Spakiraj na koncert«. Organizator bo vsakemu sodelujočemu poslal naključno kodo na elektronski naslov ali po pošti. Posameznik bo nato kodo vnesel preko spletnega portala www.coca-cola.si in sodeloval v tedenskem žrebanju.

5. Pravila:

Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Prejemnike dobitnih kod bo organizator kontaktiral preko elektronskega naslova (v izrednem primeru tudi po pošti) po izvedenem žrebanju. Zmagovalci žrebanja bodo svojo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli. Nagrada bo na pošto oddana najkasneje v roku enega meseca.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 14 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba (op. 14 – 18 let) ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade.

Zaposleni v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

6. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik dobitne kode ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenci bodo vsak teden objavljeni na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanj objavijo na spletni strani organizatorja.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije podjetja Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Coca-Cola je registrirana blagovna znamka družbe The Coca-Cola Company. Vse pravice pridržane.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 01.06.2017, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

×

Nagrajenci

Coca-Cola kovček

Teden #1

 • Bojan P.
 • Petra R.
 • Suzana G.
 • Luka B.
 • Ksenija K.
 • Nina V.
 • Allen P.
 • Urška C.
 • Jakob Č.
 • Peter K.

Teden #2

 • Vinko K.
 • Vid M.
 • Matjaž M.
 • Neža P.
 • Maria R.
 • Leja W.
 • Viktoria T.
 • Alojz B.
 • Tanja T.
 • Branko V.

Teden #3

 • Drago I.
 • petra g.
 • Martina M.
 • MANUELA B.
 • Polona D.
 • Igor E.
 • Anka J.
 • Nejc Z.
 • Bojan P.
 • Tanja M.

Teden #4

 • MARJAN B.
 • Taja C.
 • Božidar B.
 • Mitja V.
 • Urska R.
 • Anže S.
 • Majda J.
 • mateja p.
 • Alenka B.
 • KATARINA D.

Teden #5

 • Stefan C.
 • Anton P.
 • Roberta M.
 • Klemenčič J.
 • Anja B.
 • Igor L.
 • Izidor B.
 • Daniela M.
 • Simon R.
 • klavdija k.

Teden #6

 • Igor Š.
 • Marta V.
 • Saša P.
 • Lea Ž.
 • barbara b.
 • Vanja Č.
 • BLANKA H.
 • Deja A.
 • David I.
 • Katarina B.

Teden #7

 • Igor L.
 • Jure U.
 • Nikola R.
 • Maša Š.
 • Sanida A.
 • Urban M.
 • Valerija J.
 • Sandra K.
 • Marko P.
 • Mirnes I.

Teden #8

 • Alojz P.
 • Majda D.
 • Vera M.
 • Urška P.
 • Aleš G.
 • Jerneja K.
 • Jan J.
 • Matej N.
 • simon p.
 • Barbka R.

Teden #9

 • Milan G.
 • ROBERT F.
 • Bojan R.
 • SREČKO Š.
 • Tanja Š.
 • manca v.
 • David P.
 • Alenka E.
 • Aleksander B.
 • Denis K.

Teden #10

 • Leon P.
 • Marija H.
 • Igor B.
 • Dejan S.
 • kristijan k.
 • Nikolaj V.
 • Lucija R.
 • igor t.
 • DIANA K.
 • Maja S.

Vstopnici za koncert Robbie Williams-a v Celovcu

Teden #1

 • David P.

Teden #2

 • Maja K.

Teden #3

 • Matej Š.

Teden #4

 • Valerija T.

Teden #5

 • ANDREJA D.

Teden #6

 • Ana P.

Teden #7

 • Gašper R.

Teden #8

 • urša z.

Teden #9

 • Darja S.

Teden #10

 • Sonja L.